Aigua

Realització, manteniment i/o reparació d'instal·lacions d'aigua.Instal·lació de sanitaris, griferies i accessoris de tot tipus i marques.

Instal·lacions en vivendes :

· Instal·lacions de cuines, banys, jardins, piscines i tot el necessari pel subministrament d'aigua potable en general.
· Amb materials de coure, ferro, i polietilè, tant en superfície com encastat.
· Instal·lació de bateries de distribució i subministrament d'aigua en comunitats, galvanitzades, o d'acer inoxidable.
· Instal·lació de sanitaris i griferia de qualitat i de marques reconegudes.
· Amb productes degudament homologades pels fabricants.

Instal·lacions industrials i locals :

· Escomeses des de la xarxa de distribució de la companyia subministradora d'aigua.
· Dimensionat de pressions en les instal·lacions.
· Bateries de distribució, mesures i control de cabdals.
· Xarxes d'alimentació per contra incendis.
· Acumulació i distribució d'aigua calenta sanitària.
· Elaboració de Pressupostos, instal·lació i muntatge i posada en servei dels equips i instal·lacions.

* Ens fem càrrec de tramitar la contractació del subministrament d'aigua davant la companya Agbar. Per vivendes, locals i provisionals d'obres.