Electricitat

 
 

Que fèm?

Realització, manteniment i/o reparació d’instal·lacions elèctriques en l’àmbit del Reglament Electrotècnic per Baixes Tensions.

Fem instal·lacions elèctriques en: Vivendes, Locals industrials, Comerços, Oficines, Hospitals, Escoles, Hosteleria, Il·luminació exterior, Interiorisme i decoració, Instal·lacions temporals en fires, Exposicions i similars, Restauració, Espectacles

TIPUS D’INSTAL.LACIONS:

· Interior de vivendes, il·luminació interior, repartiment de línies, canalització, decoració ambiental i domòtica.
· Escomeses des de les xarxes de distribució de la companyia subministradora.
· Dimensionat de les instal·lacions.
· Quadres de protecció, mesures i control.
· Quadres elèctrics de connexió i repartició de línies.
· Xarxes d’alimentació, Cables, Xarxes subterrànies, aèries, de control i auxiliars.
· Il·luminació exterior, Suports i lluminàries.
· Escomeses a terra, aïllament, conductes de protecció i circuits.
· Tramitació de documentació tècnica de les instal·lacions per a la seva legalització.
· Elaboració de Projectes d’instal·lació i redacció de la Memòria Tècnica de Disseny.
· Posada en Servei de les instal·lacions i lliurament del corresponent certificat d’instal·lació.