Gas i Calefacció

GAS

Realització, manteniment i/o reparació d'instal·lacions de gas.Instal·lació d'escomeses des de la presa de subministrament de gas (tall) fins la ubicació del comptador individual de la vivenda.

Conducció i canalització del gas fins als equips d'utilització interior, calderes de aigua calenta sanitària i encimeres. Extracció de fums. Ventilació.

Instal·lacions :

· Muntants d'escomeses per comunitat de vivendes.
· Revisió, regularització i certificació de correcció d'anomalies.
· Escomeses d'instal·lacions industrials.
· Xarxes d'alimentació i distribució de gas industrial.
· Elaboració de Pressupost, instal·lació i muntatge i posada en servei dels equips i instal·lacions.
· Ens fem càrrec de tramitar la contractació del subministrament de gas davant la companyia subministradora.

CALEFACCIÓ

Calefacció Elèctrica

· Recomanada per la vivenda, calefacció amb acumuladors de calor, dinàmics i estàtics, calefacció amb emissors tèrmics, calefacció amb convectors murals i calefacció amb turboconvectors.

· Tots de disseny moderns i línies sòbries i suaus, que s'adapten perfectament a qualsevol ambient i estil de decoració d'una vivenda.

· De fàcil regulació i control termostàtic.

· No requereix obres, ni sales de calderes, ni evacuació de fums o ventilacions especials.

· Cada element es fixa a la paret mitjançant suports i es connecta a la xarxa elèctrica de la vivenda, en una caixa de connexions.

Calefacció de Gas

· Per la vivenda, comerç i indústria, amb equips de calefacció amb calderes murals a gas i calderes de ferro fos per a gas-oil, mitjançant radiadors d'alumini i acer, termoacumuladors per a calefacció.

· Aigua calenta sanitària.

· Instal·lació d'accessoris per a calderes y radiadors.

· Elaboració de Pressupostos, instal·lació i muntatge i posada en servei dels equips i instal·lacions.